اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
                            
Version 9.3.0.0
كد شناسائي
كد عبورفایل های آموزش کاربری
فیلم آموزشی اتوماسیون
تنظیمات اتوماتیک فرزین
نرم افزار مورد نیاز جهت اسکن مدارک